ยินดีต้อนเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
สถานที่ตั้ง

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
การให้บริการ
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด ค่ะ :: :: xxx ::

 
   ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก                                                  
   โครงการระดมหุ้นของสหกรณ์
 

 
 

 อ่านต่อ>>

   
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานราชการ
   รายละเอียด>>
    อัตราดอกเบี้ย

 รายการ

 ดอกเบี้ย

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

 7.25 /ปี

 เงินรับฝากออมทรัพย์

 3.50/ปี

 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 4.50/ปี

 เงินรับฝากประจำ

 4.75/ปี

**รายละเอียด**

 
จำนวนผู้เข้าชม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 
โทร 042-515739, 042-515793 โทรสาร  042-515739