สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ถามมา-ตอบไป
การบริการ
สมัครสมาชิก
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
แผนที่สหกรณ์
แผนกลยุทธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการกู้เงิน
งวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ
งวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษ

แบบฟอร์ม
ใบลาออก
ใบขอรับสวัสดิการ
ใบเปลี่ยนแปลงหุ้น

ใบสมัครสมาชิกสามัญ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชบูรณ์ ::
 

เปิดรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

 ประเภทเงินฝาก

 จำนวนเงิน

 อัตราดอกเบี้ย

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ตั้งแต่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 4.50 บาท

   *ฝากได้ทุกวันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน *

 

                 

เลขที่บัญชีธนาคาร

      สำหรับท่านสมาชิกที่มีความประสงค์โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โอนชำระค่าหุ้น หรือโอนเข้าบัญชีเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์ สามารถโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ได้ตามเลขที่บัญชี

    ธนาคารกรุงไทย   สาขาเพชรบูรณ์ 614-1-78150-0

โทรศัพท์  056 - 722367  โทรสาร  056 - 712144

ข่าวสารสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์
ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ (06/03/2557)
More detail
ข่าวสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์

 นายซินผิน  ถิ่นยืนยงประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ย
 รับฝาก  4.50
 เงินกู้  6.50
 กู้หุ้น 90%  6.25
 รายละเอียด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด 

72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Tel. 056 -725566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

TEL. 056 - 725566 ,  056 - 722367 FAX. 056 - 712144

www.coopthai.com/pcbpbh