สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ที่ปรึกษา
ถามมา-ตอบไป
การบริการ
สมัครสมาชิก
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
แผนที่สหกรณ์
แผนกลยุทธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
ระบบให้บริการออมทรัพย์สำหรับสมาชิก

ระยะเวลาการกู้เงิน
งวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ
งวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษ

แบบฟอร์ม
ใบลาออก
ใบขอรับสวัสดิการ
ใบเปลี่ยนแปลงหุ้น

ใบสมัครสมาชิกสามัญ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชบูรณ์ ::
 

 

 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น.
 ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์

 สมาชิก สสธท. หักเงินปันผล
เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
เงินปันผลไม่พอหัก
ให้มาชำระได้ที่สหกรณ์
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี

วิธีสมัครระบบให้บริการสอบถามข้อมูล
สำหรับสมาชิกผ่านทางเว็ปไซด์ 

 สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์สามารถ
ระบุวิธีชำระหนี้รายเดือน 2 แบบ

1. คลิกที่ระบบให้บริการออมทรัพย์สำหรับสมาชิก
2. Username  0000****  เลขสมาชิกสหกรณ์
3. Password  1234  คลิก ตกลง
4. เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ คลิก ตกลง บันทึกเรียบร้อย
5. เมื่อจะเข้าสอบถามข้อมูล Password ต้องใส่รหัสผ่านใหม่
6. สอบถามข้อมูล

1. แบบรวมเท่า  ชำระหนี้รายเดือนเท่ากัน
    ทุกงวด เหมาะแก่การรับเงินเดือนแบบ
    จ่ายตรง
2. แบบต้นเท่า  หักเงินต้นเท่ากันทุกงวด+
     ดอกเบี้ยรายเดือน

 

 เปิดรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

 ประเภทเงินฝาก

 จำนวนเงิน

 อัตราดอกเบี้ย

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 -

 4.50 บาท

 *ฝากได้ทุกวันที่ -      ถึงวันที่ -    ของทุกเดือน*

ในกรณีสมาชิกทำธุรกรรมทางการเงิน 

เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ

ยกเว้นวันหยุดราชการ 

หมายเหตุ งดรับเงินฝากชั่วคราว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561

 

 เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย

        สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์โอนเงินชำระหนี้เงินกู้โอนชำระค่าหุ้น หรือ โอนเข้าบัญชีเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์ โอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ได้ตามเลขที่บัญชี และส่งหลักฐานการโอนให้สหกรณ์

 ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ 614-1-78150-0
โทรศัพท์  ( 056 ) - 722367  โทรสาร  ( 056 ) - 712144

ข่าวสารสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์
ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ (06/03/2557)
More detail
ข่าวสหกรณ์
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ (06/03/2557)
ข่าวทั้งหมด
กิจกรรมสหกรณ์

 นายซินผิน  ถิ่นยืนยงประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ย
 รับฝาก  4.50
 เงินกู้  6.50
 กู้หุ้น 90%  6.25
 รายละเอียด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด 

72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Tel. 056 -725566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

TEL. 056 - 725566 ,  056 - 722367 FAX. 056 - 712144

www.coopthai.com/pcbpbh