สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ตารางประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
กฏข้อบังคับ
ติดต่อเรา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

หนังสือข่าวสหกรณ์  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัยจำกัด

ข่าวด่วน..

   รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

      -คุณสมบัติ.. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,190 บาท / อายุ 25 ปี ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 14 มีนาคม 57 (เว้นวันหยุดราชการ)  สอบข้อเขียน 22 มี.ค. 57 

 

 ข่าวด่วน..   

      แจ้งสมาชิกที่จะยื่นขอกู้สามัญ  ให้ยื่นเอกสารก่อนการพิจารณาเงินกู้ในแต่ละรอบ อย่างน้อย 2 วัน

ข่าวด่วน..

        แจ้งผู้สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)    คุ้มครองการเสียชีวิต 1 ล้านบาท      อายุผู้สมัครไม่เกิน 60 ปี รีบสมัครด่วน ก่อนหมดสิทธิ

ข่าวด่วน..

     ขยายวงเงินกู้เป็น 2.5 ล้านบาท / ส่ง 180 งวด / ผู้กู้อายุไม่เกิน 55 ปี / ค้ำประกัน 6 คน / ทุนเรือนหุ้นมากกว่า 250,010 บาท / ทำประกัน 1 ล้านบาท  ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี   

 สถานะทางการเงิน ณ. วันที่ 31  มกราคม   2557

 จำนวนสมาชิก

 1,064

 ทุนเรือนหุ้น

 290,498,180.00

 ทุนสำรอง

 26,320,272.82

 สินทรัพย์

596,618,421.09

 หนี้สิน

 267,160,827.32

 ทุน

316,877,663.19

 รายได้  (ยอดยกไป)

6,317,427.82

 รายจ่าย (ยอดยกไป)

 594,255,918.23

 กำไรสุทธิ

2,601,776.17

 โปรแกรมคำนวณเงินผ่อนชำระ
กรอกข้อมูลเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่องวดที่ชำระ
เครื่องจะคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ

 

สมาชิกที่ต้องการโอนเงินเพื่อฝากหรือชำระหนี้สหกรณ์ฯ
กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัยชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัยจำกัด
เลขที่บัญชี 616-1-16490-6
โอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้ง
สหกรณ์ฯ โทร 055-610599 , 055-616002

 
ประธานกรรมการ
นายยรรยง ศรีตะวัน

 


 อัตราดอกเบี้ย

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00 บาท

 เงินกูสามัญ

 6.50 บาท

 เงินกู้สามัญพิเศษ

 6.50 บาท

 เงินกู้ฉุกเฉิน

 6.50 บาท
Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved