สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท จำกัด โทร 056-411957
     Please wait..........
Chainat Police Saving And Credit Cooperative Limited. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท จำกัด

พล.ต.ต.ภวัต    พรหมมะกฤต

ประธานกรรมการ

 


เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ติดต่อเรา
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

บริการของสหกรณ์
ถามมา-ตอบไป

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์


"อัตราดอกเบี้ย"

 ประเภท

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์ 

  3.0 

 ออมทรัพย์พิเศษ

 3.5

 สามัญ

 7.5

 สามัญพิเศษ

 7.5

 ฉุกเฉิน

 7.5

 โครงการอาวุธปืน

 7.5

 โครงการคอมพิวเตอร์

 7.5

 โครงการโทรศัพท์มือถือ

 7.5Website counter 


  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38

 ยศ-ชื่อ

 นามสกุล

 ตำแหน่ง

 1.พล.ต.ต.ภวัต  พรหมมะกฤต  ประธานกรรมการ
 2.พ.ต.อ.ปัญญา  นาควิเชียร  รองประธานกรรมการ(1)

 3.พ.ต.อ.ธานี

 เกษจุโลม  รองประธานกรรมการ(2)
 4.พ.ต.อ.พงศ์พลญ์  พงษ์พิลา  รองประธานกรรมการ(3)
 5.พ.ต.อ.อุกฤษ  ภู่กลั่น  กรรมการ
 6.พ.ต.อ.ธัชกร  รอดเจียม  กรรมการ
 7.พ.ต.อ.ชัชพิมุข  มีมุข  กรรมการ
 8.พ.ต.อ.สมศรี  พัฒนาคม  กรรมการ
 9.พ.ต.อ.พณวรรธณ์  ประกอบศรีกุล  กรรมการ
 10.พ.ต.อ.ศิริศักดิ์  นาคสุข  กรรมการ
 11.พ.ต.อ.กิตติเมศร์  บุรพงศ์นนทศิริ  กรรมการ
 12.พ.ต.ท.สุจิตร  พูลผล  กรรมการ/เลขานุการ
 13.พ.ต.ท.ประจักษ์  สุขคง  กรรมการ
 14.พ.ต.ท.พลพรรษ  ผ่องโอภาส  กรรมการ
 15.พ.ต.ท.สมบูรณ์  แสงบรรจง  กรรมการ

 


 


 Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved