สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท จำกัด โทร 056-411957
     Please wait..........
Chainat Police Saving And Credit Cooperative Limited. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท จำกัด

พล.ต.ต.ภวัต    พรหมมะกฤต

ประธานกรรมการ

 


เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ติดต่อเรา
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

บริการของสหกรณ์
ถามมา-ตอบไป

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์


"อัตราดอกเบี้ย"

 ประเภท

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์ 

  3.0 

 ออมทรัพย์พิเศษ

 3.5

 สามัญ

 7.5

 สามัญพิเศษ

 7.5

 ฉุกเฉิน

 7.5

 โครงการอาวุธปืน

 7.5

 โครงการคอมพิวเตอร์

 7.5

 โครงการโทรศัพท์มือถือ

 7.5Website counter 


 


 


 Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved