สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท จำกัด โทร 056-411957
     Please wait..........
Chainat Police Saving And Credit Cooperative Limited. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท จำกัด

พล.ต.ต.ภวัต    พรหมมะกฤต

ประธานกรรมการ

 


เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ติดต่อเรา
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

บริการของสหกรณ์
ถามมา-ตอบไป

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์


"อัตราดอกเบี้ย"

 ประเภท

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์ 

  3.0 

 ออมทรัพย์พิเศษ

 3.5

 สามัญ

 7.5

 สามัญพิเศษ

 7.5

 ฉุกเฉิน

 7.5

 โครงการอาวุธปืน

 7.5

 โครงการคอมพิวเตอร์

 7.5

 โครงการโทรศัพท์มือถือ

 7.5Website counter   พัฒนาองค์กร  เอื้ออาทรต่อสังคม 

 โปร่งใสมั่นคง  ส่งเสริมการออม

..................
 


 


 Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved