สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
กรรมการ
ฝ่ายจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้า
ถาม - ตอบ
ขั้นตอนสมัครสมาชิกใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี


Untitled Document
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
  ข่าวสินค้าเกษตร
 ราคาตลาดสี่มุมเมือง
  ราคาสินค้าเกษตร
  ตอบปัญหาด้านการเกษตร

  การผลิต
  การปลูกพืช
  การเลี้ยงสัตว์
  การทำประมง
  การบำรุงรักษาดิน
  การรวมกลุ่ม/สหกรณ์
  การทำบัญชีสหกรณ์
  การทำกินพื้นที่ สปก.

  ข้อมูลด้านการเกษตร

  ข่าวการผลิต การตลาด
  พยากรณ์การเกษตรกร
  แผนที่เขตเศรษฐกิจ
  เตือนภัยด้านการเกษตร
  ราคาน้ำมันวันนี้ ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2513 มีสำนักงานเป็นของตนเองโดยมีอาคารสำนักงานและพื้นที่ส่วนอื่นโดยรวมแล้ว ประมาณ 4 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 178 ถนนกาญจนบุรี   -อู่ทอง ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140


สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด
178 ม.3 ต.พนมทวน  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร.034-579216,086-3287769 FAx.034-579216

Email.phanomthuan_coop@hotmail.com