สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

 • ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( 24/07/2556 )
 • 1.เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 5.55 บาท/ปี
  2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 7.75 บาท/ปี
  3.เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน ร้อยละ 6.75 บาท/ปี
  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
  90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  Tel.034-300120  Fax.034-300120