สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

 • สหกรณ์เปิดรับเงินฝาก ดอกเบี้ย 4.25 บาท/ปี ( 03/09/2556 )
 • *ฝากเท่ากันทุกเดือน 500-25,000 บาท
  *ระยะเวลา 36 เดือน
  *อัตราดอกเบี้ย 4.25 บาท ต่อปี
  *ทบต้นทุก 6 เดือน
  *รับฝาก 5 กันยายน- 30 พฤศจิกายน 2556 นี้เท่านั้น
  (ไม่เสียภาษี)
  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
  90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  Tel.034-300120  Fax.034-300120