สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การดำเนินธุรกิจ
sitemap

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
สมาคมโรงสีข้าวไทย


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 


ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด | Create Your Badge
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

  
นายนิกร ทะกลกิจ
ประธานกรรมการ

 

นางสุรีรัตน์    จอมแปง

  ผู้จัดการ ราคาสินค้า

 รายการ

 ราคา

ข้าวหอมะลิ 105         คัดพิเศษ   10 กก.

370

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 5 กก.

200

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 2 กก.

 85

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 1 กก.

 45

ข้าวหอมมะลิ 105      คัดพิเศษ 800 กรัม

 30

ข้าวกล้องมะลิ 105     คัดพิเศษ 2 กก.

 75         สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ที่อยู่ 256 หมู่ 4 ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190                       เบอร์โทรศัพท์ 053 889629 แฟกซ์ 053 889585

Your Company Name - All Rights Reserved