สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนที่
ประวัติ

บริการของเรา
ข้อมูลธุรกิจ
webboard
สมัครสมาชิก

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
ตรวจสลาก


สหกรณ์ใกล้จะปิดงบประจำปี 2552 แล้วนะคะ
สหกรณ์ฯจำทำการปิดงบประมาณปี 2552 แล้วนะคะ สมาชิกจะได้รับใบตรวจสอบหุ้น หนี้ ไว้ไปตรวจสอบและกรุณาส่งคืนสหกรณ์ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2552จำนวนผู้เข้าชม

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์พิจารณาเงินกู้สามัญ

 

  พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ
ประธานกรรมการ


 อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้                      8   %
ฝากออมทรัพย์         3.5 %
ฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.5 %
Copyright 2001 -

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด

605 หมู่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 27000  

โทร/แฟ๊กซ์  037-425007

- All Rights Reserved