สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
กระดานสนทนา
ผังเว็บไซด์
ติดต่อเรา
การเข้าเป็นสมาชิก
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม

  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด :::: xxx ::

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายวงเงินกู้
ลดดอกเบี้ย
ประชุมวิสามัญประจำปี 2552
ข่าวทั้งหมด

ดอกเบี้ยเงินกู้

ลำดับ

รายการ

ดอกเบี้ย %

1

กู้สามัญ  กู้ฉุกเฉิน

6.5

2

กู้ฉุกเฉิน

6.5

3

กู้ปรับโครงสร้างหนี้

6.5

4

กู้ซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์

6.0

5

ติดตั้งแก๊สรถยนต์

6.0

6

กู้เพื่อการเคหะ

5.5

7

กู้เพื่อการศึกษา

5.0

8

กู้เพื่อทัศนศึกษา

6.5

9

กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

6.0

 


 

 นายสมโภชน์  เกษน้อย
ประธานกรรมการ
055-243102
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด   ถนนอาทิตย์วงศ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกโทร. 055-243102