สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
บุคคลากร-สาขาวังทอง
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สินค้า : เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สหกรณ์ฯโพนยางคำ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ราคาเนื้อโพนยางคำ
ราคาเนื้อโพนยางคำ

เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา

แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ

แผนที่ และ ที่อยู่
สาขาวังทอง ปทุมธานี
สาขาสุขุมวิท กรุงเทพ

ร้านอาหารลูกค้าเรา
ร้านอาหารลูกค้าเรา

PYK English version
PYK English version

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

วิดีโอ โพนยางคำ
โพนยางคำ                       

เกรดเนื้อโพนยางคำ (Marbling score)

    

                         เกรด  3.0                                                                     เกรด  4.5

  ชื่อเนื้อชิ้นส่วน                         

 

 รหัส  ชื่อชิ้นส่วน  ชิ้นส่วนใหญ่  ชิ้นส่วนย่อย  แนะนำการปรุงอาหาร
 2101  T-bone        
 2111  Tenderloin/Filet        
 2112  Striploin        
 2102  Sirloin/Rump        
 2123  Aiguilette Baronne        
 2103 Rib set         
 2131 Rib eye         
 2201  Top round          
 2202  Knuckel        
 2203  Bottom round        
 2301  Chuck        
 2302  Shoulder Clod /Macreuse           
 2303   Chuck Tender /Jumeau        
 2304  Paleron        
 2401  Shank         
 2411  Silver Shank        
 2404  Brisket        
 2405  Short ribs        
 2407  Heel meat/Nerveux        
 2601   Bavette Aloyau        
 2602   Flank         
 2606  Onglet        
 2700  Beef Stew   

    

 

   

 

 
           

ระดับการปรุงสุกเนื้อสเต็ก  

                                                                           

       Rare -ค่อนข้างดิบ         Medium Rare  สุกเล็กน้อย        Medium-สุกปานกลาง     Well Done -สุกมาก  
                           


สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง  801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02 992 60 37 โทรสาร 02 992 60 38
E-mail :
thaifrenchbeef@hotmail.com