สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
บุคคลากร-สาขาวังทอง
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สินค้า : เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สหกรณ์ฯโพนยางคำ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ราคาเนื้อโพนยางคำ
ราคาเนื้อโพนยางคำ

เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา

แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ

แผนที่ และ ที่อยู่
สาขาวังทอง ปทุมธานี
สาขาสุขุมวิท กรุงเทพ

ร้านอาหารลูกค้าเรา
ร้านอาหารลูกค้าเรา

PYK English version
PYK English version

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

วิดีโอ โพนยางคำ
โพนยางคำรายนามคณะกรรมการ ชุดที่ 31/2553
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
    1. ส.ต.ท.อุทิศ เคะนะอ่อน  ประธานสหกรณ์ 042 756 127
    2.  นายสุชิน  วันนาพ่อ  รองประธานสหกรณ์(1)
    3.  นายชุมพล  นาลงพรม  รองประธานสหกรณ์(2)
    4.  นายไพฑูร อุโท

 เลขานุการ

    5.

 นายเสน่ห์

 ตองตาสี

 เหรัญญิก   
    6.  นายวรรณศุก  ปามึก  กรรมการ  
    7.  นายสาคร  อนุกูลประชา  กรรมการ  
   8.  นายจิรายุ  นนตระอุดร  กรรมการ  
   9.  นายเจริญ  พิพิธภัณฑ์  กรรมการ  
 10.  นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน  กรรมการ  
 11.  นายไกรศักดิ์ อินทรสิทธิ์  กรรมการ  
 12. นายทองคูณ  สีเทา  กรรมการ  
 13.  นายสุริยา ศรีหาพุฒ  กรรมการ  
 14.  นายถวิล  พระพรหม  กรรมการ  
 15.  นายแคล้ว  บุญรอด  กรรมการ  
 ราคาเนื้อ ปี 2552

 รายการ

 ราคา/ก.ก.

 2101  T-bone

 

 2102   Sirloin

 

 2103   Rib set

 


สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง  801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02 992 60 37 โทรสาร 02 992 60 38
E-mail :
thaifrenchbeef@hotmail.com