สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
บุคคลากร-สาขาวังทอง
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สินค้า : เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สหกรณ์ฯโพนยางคำ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ราคาเนื้อโพนยางคำ
ราคาเนื้อโพนยางคำ

เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา

แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ

แผนที่ และ ที่อยู่
สาขาวังทอง ปทุมธานี
สาขาสุขุมวิท กรุงเทพ

ร้านอาหารลูกค้าเรา
ร้านอาหารลูกค้าเรา

PYK English version
PYK English version

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

วิดีโอ โพนยางคำ
โพนยางคำข้อกำหนดการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   ประเภท สมาชิกสามัญ
1. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ เขตปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ
    จังหวัดสกลนคร   ทุกอำเภอ
    จังหวัดนครพนม  อำเภอเมือง  อำเภอปลาปาก อำเภอธาตุพนม 
                                  อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง
     จังหวัดหนองคาย   อำเภอเซกา

2. เป็นสมาชิกผสมเทียมโค  หรือ มีโคขุนอย่างน้อย 1 ตัว
3. บรรลุนิติภาวะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
2.  เขียนใบสมัคร และยื่นต่อประธานกลุ่ม ที่สังกัด
3.  ค่าธรรมเนียม
         - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        150   บาท
         - ค่าป้ายเลขที่สมาชิก            30   บาท
4.   ชำระค่าหุ้นสามัญ หุ้นแรกเข้า หุ้นละ 120 บาท อย่างน้อย 1 หุ้น

Download :ใบสมัคร 


สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง  801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02 992 60 37 โทรสาร 02 992 60 38
E-mail :
thaifrenchbeef@hotmail.com