สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
บุคคลากร-สาขาวังทอง
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สินค้า : เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สหกรณ์ฯโพนยางคำ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ราคาเนื้อโพนยางคำ
ราคาเนื้อโพนยางคำ

เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา

แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ

แผนที่ และ ที่อยู่
สาขาวังทอง ปทุมธานี
สาขาสุขุมวิท กรุงเทพ

ร้านอาหารลูกค้าเรา
ร้านอาหารลูกค้าเรา

PYK English version
PYK English version

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

วิดีโอ โพนยางคำ
โพนยางคำ                                  ราคาเนื้อโพนยางคำ 
                  ปี 2556
 รหัสเนื้อ Name  ชื่อเนื้อ  ราคา/ก.ก.
 2101  T-bone  เนื้อที-โบน  539
 2111  Tenderloin / Filet  เนื้อสันใน  1,120
 2112  Striploin  เนื้อสันนอก  695
 2102  Sirloin / Rump  เนื้อสันเอว / เนื้อตะเข้  370
 2123  Aguillette  เนื้อหางตะเข้  280
 2103  Rib Set  เนื้อสันกลาง  410
 2131  Ribeye  เนื้อสันกลางถอดกระดูก

 620

 2201  Top Round  เนื้อสะโพกบน  210
 2202  Knuckle  เนื้อลูกมะพร้าว  230
 2203  Bottom Round  เนื้อสะโพกล่าง  200
 2301  Chuck  เนื้อสันหน้า  460
 2302  Macreuse   มาร์-เคริส  230 
 2303  Jumeau  จู-โม่   230 
 2304  Paleron  ปาล์- เลอ- ฮอง   529
 2401  Shank   เนื้อน่อง/ขาลาย   183 
 2404  Brisket  เนื้อเสือร้องไห้  275
 2405  Short ribs  เนื้อซี่โครง  450
 2407  Nerveux  เนอร์ - เวอร์  183
 2411  Silver shank  เนื้อน่องแก้ว   280
 2411  N - Silver shank  เนื้อเอ็นแก้ว   450
 2601  Bavette Aloyau  บาร์ - เว็จ   309 
 2602  Flank Steak  แฟรงค์  สเต็ค   274 
 2605  Hampe  เนื้อหางว่าว 

 346

 2606  Onglet  เนื้อสันลอย/เนื้อขั้วตับ   283
 2700  Beef Stew  เนื้อย่าง (5 ก.ก.)   164
 2700  Beef Stew    เนื้อย่าง-ติดมัน  170
 2700  Beef Stew  เนื้อผัด/เนื้อแกง  170
 2700  Hamburger  เนื้อบด  190
 2766  Scraps   เศษเนื้อ   100

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง  801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02 992 60 37 โทรสาร 02 992 60 38
E-mail :
thaifrenchbeef@hotmail.com