สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
บุคคลากร-สาขาวังทอง
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สินค้า : เนื้อโคขุนโพนยางคำ
สหกรณ์ฯโพนยางคำ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ราคาเนื้อโพนยางคำ
ราคาเนื้อโพนยางคำ

เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา

แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ

แผนที่ และ ที่อยู่
สาขาวังทอง ปทุมธานี
สาขาสุขุมวิท กรุงเทพ

ร้านอาหารลูกค้าเรา
ร้านอาหารลูกค้าเรา

PYK English version
PYK English version

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

วิดีโอ โพนยางคำ
โพนยางคำ เนื้อโคขุนโพนยางคำ                                                 

     คุณลักษณะของเนื้อ  เป็นเนื้อที่ :

มีคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อนำเข้า
จากต่างประเทศ 
สะอาด  ปลอดภัย ไร้กังวล

1. ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคำ

            
2. ผลิตจากโคลูกผสมสายเลือด Charolais  Limousin Simmental  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
    เพื่อระบุการเกิด  การเลี้ยง  เจ้าของ ฯลฯ  ด้วยระบบ RFID ตามหลักสากล 

          
3. เลี้ยงด้วยหญ้าสด ฟางข้าว และอาหารผสมสูตรของสหกรณ์ที่ปลอดภัย ปราศจาก
    สารเร่งการเจริญเติบโต และสารฏิชีวนะทุกชนิด

       


4.มีระบบการควบคุมป้องกันโรค เช่นโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม รวมทั้ง
   โรคจากพยาธิต่าง ๆ


5
.ผ่านกระบวนการชำแหละในโรงฆ่ามาตราฐาน

6. ผ่านกระบวนการเก็บบ่ม (Ageing) ที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเชียส  นาน 7 วัน  แล้วจึงทำการให้คะแนนไขมันแทรก(Grading) ตามมาตรฐาน มกอช. 6001- 2547

               


 

7. ทำการตัดแบ่งชิ้นส่วน และกำหนดชื่อเรียก ตามแบบฝรั่งเศส 
 

          

 

8. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต จนถึงผู้บริโภค

                                        

 


สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง  801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02 992 60 37 โทรสาร 02 992 60 38
E-mail :
thaifrenchbeef@hotmail.com