สหกรณ์ออมทรพย์ ร.25 พัน.3 จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน.3 จำกัด
เมนู
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
รูปกรรมการ
บุคคลากร
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ถามมาตอบไป
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชสอ.

news
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบข้อบังคับ


  

       ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.๒๕ พัน.๓ จำกัด   


พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๒

 
เว็ปที่น่าติดตามข่าวสารและสาระความรู้
 
 
 
 

เชิญประชุมใหญ่


  

 พ.ท.เฉลิมพล  เทโหปการ

       ประธานกรรมการ

        


เงินฝากออมทรัพย์               ร้อยละ 3.5

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     ร้อยละ  4.00

เงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน พิเศษ   ร้อยละ  6.50

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน.3 จำกัด 230 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-289463 e-mall : bunha_sahakhon@hotmail.com