สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
คณะกรรมการ
บุคลากร
การเข้าเป็นสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
บริการเสริม
กระดานข่าว
ระบบแผนผังเว็บไซด์
ติดต่อเรา

Linkที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยบริการเสริมจากสหกรณ์

พ.ร.บ.(ภาคบังคับ) รถจักรยานยนต์  และรถยนต์

 ประเภท

 ราคา

 รถยนต์
      -  รถเก๋ง  (นั่งไม่เกิน  7  คน)
      -  รถกระบะ  (ไม่เกิน  3  ตัน)595.00
842.00
 

 รถจักรยานยนต์
     -  เกิน 75-125  ซีซี


328.00สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จำกัด 
38  ถนนเลียบเนิน  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000.  โทร./โทรสาร.  039-330339