..: : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด : :..
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
สมัครสมาชิก
ธุรกิจของเรา
สินค้าและบริการ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
แผนผังเวบไซต์

เวบไซต์เครือข่าย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง




      ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด   

 
    สหกรณ์ฯ จำกัดเปิดการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2552
   สหกรณ์ฯ ขยายคำขอกู้สามัญรอบ 2 ส่งได้ถึงวันที่ 22 พ.ค. 2552 จะได้รับเงินวันที่ 4 มิ.ย. 2552

 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 เงินฝากออมทรัพย์

 ร้อยละ  1.25

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 ร้อยละ  3.00

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

 ร้อยละ  3.50

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 เงินกู้ทุกประเภท

 ร้อยละ  6.50


  ประธานสหกรณ์



 นายวิมล  พันธุ์สกุล






สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด 444 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 038 - 948217