สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
เมนู
โครงสร้างบริหาร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การรับสมัครสมาชิก
ธุรกิจและบริการ
ถามมาตอบไป
ติดต่อสหกรณ์

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ศฝร.ภ.8
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


:: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด:: :: xxx ::
 
ข่าวสหกรณ์
ข่าว สอ.ศฝร.ภ.8 ปีที่11 ประจำเดือน มิถุนายน2551 (19/08/2551)
More detail
จุลสาร ศฝร.ภ.8
ประกาศสหกรณ์
ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
กิจกรรมอบรมสัมมนา (27/05/2551)
ข่าวทั้งหมด
รายงานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 (20/08/2551)
ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 23 พ.ค. 2551 (26/06/2551)
ครั้งที่ 6 / 2551 วันที่ 25 เมษายน 2551 (27/05/2551)
ข่าวทั้งหมด
ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระเบียบ สอ.ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2550 (29/05/2551)
ระเบียบ สอ.ฯ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 (29/05/2551)
ทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย

-ออมทรัพย์  4.00
-ออมทรัพย์พิเศษ  4.50
-เงินกู้ ฉุกเฉิน  7.60
-เงินกู้ สามัญ  7.60
 รายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


 

จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์โดย

กรรมการ สอ.ศฝร.ภ.8

email. somchock08@hotmail.com

111