สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด
เมนู
โครงสร้างบริหาร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การรับสมัครสมาชิก
ธุรกิจและบริการ
ถามมาตอบไป
ติดต่อสหกรณ์

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ศฝร.ภ.8
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน                        สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด    จดทะเบียน เมื่อ วันที่ 20   พ.ค.  พ.ศ. 2540  ชื่อเดิม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร8 จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2548   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 จำกัด    เมื่อวันที่ 22 พ.ค.  พ.ศ. 2539  จนถึงปัจจุบัน  สถานที่ตั้ง  101  หมู่ที่ 3  ถนนพ่อขุนทะเล         ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  โทรศัพท์ 0-7740-5129  โทรสาร 0-7740-5129
 อัตราดอกเบี้ย

-ออมทรัพย์  4.00
-ออมทรัพย์พิเศษ  4.50
-เงินกู้ ฉุกเฉิน  7.60
-เงินกู้ สามัญ  7.60
 รายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


 

จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์โดย

กรรมการ สอ.ศฝร.ภ.8

email. somchock08@hotmail.com

111