สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด
     Please wait..........

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
รายชื่อบุคลากร
การเข้าเป็นสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
ราคาสินค้า

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เพชรบูรณ์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ข่าวสาร
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก

   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด ค่ะ :: :: xxx ::

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการลดภาระหนี้
รับจำนำข้าว
ของขวัญปีใหม่สำหรับสมาชิกสหกรณ์
More detail
 
  รับสีข้าวให้กับสมาชิก,ชุมชน                                                                  
   
 ราคาสินค้า

 รายการ

 ราคา

ปุ๋ยเคมี  46-0-0 750  บาท/ถุง
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี 13,000 บาท/เกวียน
ข้าวเปลือกเหนียว กข 10 8,500 บาท/เกวียน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8     บาท/กก 
รำละเอียด  บรรจุ  60  กก 320 บาท/กระสอบ
รำหยาบ 1     บาท/กก
แกลบ 10   บาท/กระสอบ
ปลายข้าว 7    บาท/กก
เปลือกถั่วเขียวมัน 1.5 บาท/กก
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง  จำกัด
เลขที่  181 ม.7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
tel.08-1971-9628,08-64459134