สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
คณะกรรมการ
ประวัติ
ติดต่อเรา

ข้อมูลหลัก
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่องทัวไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
เดลินิวส์
 
 
 องค์ความรู้
 วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์
 แผนผังกิจกรรมการเรียนรู้
 แผ่นพับ
 ปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้

 
 นายมลคล คุ้มเลาประธานสหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัดได้นำคณะกรรมการและสมาฃิก  เข้าศึกษาดูงาน ในด้านดารจัดทำอาหาร TMR ภาพข่าว

 
 ผอ.วรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี มาอบรมให้ความรู้ เรื่องคุณสมบัติของวิยากรที่ดี  และมีประสิทธิภาพ ภาพข่าว

 

 "สังสรรค์สหกรณ์โคนมสัมพันธ์"ประจำปี 2557  ภาพข่าว

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด, สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด, สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จำกัด, สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด, สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด, สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด  ครูและนักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสหกรณ์ ภาพข่าว 

 

 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์      ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี     การสหกรณ์ที่ 2  จังหวัดปทุมธานี   นำทีมโสตมาสอนการทำเว็บไซต์    ภาพข่าว

 
 นางสาววรนุช   อิงคโรจน์ฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   การสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  มาอบรมให้ความรู้ เรื่อง คุณสมบัติ   ของวิทยากรที่ดี และมีประสิทธิภาพ  ภาพข่าว

 ภาพข่าวกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ไปร่วมดำเนินการ

 

   
   
   
 แผนที่เดินทางไปสหกรณ์
 
 แผนผังกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
 
 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved