สอ.ครูสมุทรสงคราม จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครเป็นสมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์
download แบบฟอร์ม
ถามมา - ตอบไป
ติดต่อเรา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด  ยินดีต้อนรับ


:: xxx :::: เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม :::: xxx ::

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอรับสวัสดิการผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2555 (04/03/2555)
เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
การขยายวงเงินกู้สามัญ-เงินกู้เพื่อการศึกษา
ระเบียบสหกรณ์
ดูข่าวทั้งหมด
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
ดูข่าวทั้งหมด

              ข่าวใหม่ ข่าวเด่น


                   ด่วน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจครูไทย  กู้สามัญไม่เกิน    950,000 + หุ้น  สามารถชำระเงินต้นได้ยาวถึง  300 งวด และมีเงินเดือนเหลือแค่ 10 % เท่านั้น


              ข่าวใหม่    รับสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2555


                สหกรณ์กำหนดวันรับสวัสดิการสมาชิก อายุ  ตั้งแต่ 70 - 79 ปี   500 บาท  80 - 89 ปี  1,000 บาท 90 - 100 ปี,500 บาท 100 ปีขึ้นไป 2,000 บาท ขอรับด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่สหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน -  31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เท่านั้น พ้นกำหนดไม่สามารถรับได้ (นำบัตรประชาชนของสมาชิกผู้สูงอายุที่มีวันเดือนปีเกิดมาแสดงด้วย)


                  ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ครูไทย

               (Download ใบสมัครได้ที่นี่ Link> WWW.Lt-coop.com)link>สสอท.

            หักจากปันผลปีละ 4,020 บาท ชำระหนี้แทน 600,000 ไม่มีหนี้จ่ายให้ทายาท 600,000 บาท


     ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจครูไทย

      - อายุไม่เกิน 55 ปี ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2554  นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2555 

ค่าสมัคร 4,040 บาท คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2555

     - อายุไม่เกิน 45 ปี ภายในวันที่  31  สิงหาคม 2554  ค่าสมัคร 1,240 บาท คุ้มครองวันที่ 1 ตุลาคม 2554

   ต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น    (สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์)

 

 


 

 นายอำพร  ทองนุช
ประธานกรรมการ


 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์

 1.50

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 2.75

 เงินฝากออมทรัพย์แบบมีกำหนดระยะเวลา

 3.00

 เงินฝากสะสมทรัพย์

 3.75Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved