สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ...
     Please wait..........
ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ทำเนียบประธาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
ที่ตั้ง
แผนที่

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
แผนผังศูนย์เรียนรู้
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้

บริการของเรา
การดำเนินธุรกิจ
กระดานข่าว
สมัครสมาชิก
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจการตลาด
สวัlดิการสมาชิก
download
กระดานถาม-ตอบ

สำหรับเจ้าหน้าที่
สั่งซื้อน้ำมันออนไลน์

ข่าว
อบรม

ลิงค์สหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
เว็บสหกรณ์ไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ธ.ก.ส.

เว็บอื่นๆ
kapook


ประวัติความเป็นมา


สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล  จำกัด ที่อยู่ 281 หมู่ 4  ถ. ตระการ – เขมราฐ  
ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี   34130 โทรศัพท์ 045-481136    ชื่อหัวหน้าองค์กร นางพลอยพิศ    อกนิษฐานนท์  ผู้จัดการ สหกรณ์การเกตษรตระการพืชผล  จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2513 โดยการคว้าสหกรณ์หาทุนเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตรจำนวนสมาชิกแรกตั้ง  13  กลุ่ม  533  คนทุนเรือนหุ้นเมื่อแรกตั้ง 39,850.00   บาทเงินกู้ภายนอกครั้งแรก  756,145.14  บาทวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน

 


พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์สมคิด  ขันตี
ประธานกรรมการ


พลอยพิศ อกนิษฐานนท์
ผู้จัดการสหกรณ์


อัพเดทล่าสุด 17/09/2015

สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด
281 หมู่ 4 ต.ขุหลุ  อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0-4548-1136 โทรสาร : 0-4548-313