สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

ประกาศ
โครงการ "ซื้อหุ้นลุ้นทอง" ประจำปี 2556 (26/02/2556)
การรับสมัครสมาชิกใหม่กรณีพิเศษที่ลาออกยังไม่ครบ 3 ปี และถูกให้ออกก่อน 1 มกราคม 2556 (26/02/2556)
การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2556 (26/02/2556)
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล "ซื้อหุ้นลุ้นทอง" ประจำปี 2555 (18/02/2556)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ (18/02/2556)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (13/02/2556)
การแข่งขันกีฬาสหกรณ์อุบลสัมพันธ์ครั้งที่ 14 (11/02/2556)
ขอแสดงความยินดี ท่านประธานคนใหม่ (11/02/2556)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (11/02/2556)
คุรุสภา สพป.อบ.เขต 1 มอบเกียรติผู้สนับสนุนวันครู ปี2556 (17/01/2556)
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี 2556 (17/01/2556)
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2556 (28/12/2555)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ฯ (21/12/2555)
ประมวลภาพโครงการพัฒนาฯ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (13/11/2555)
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2555 (07/11/2555)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดุสิต สมศรี ในวาระย้ายมารับตำแหน่งใหม่ (05/11/2555)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด (17/10/2555)
เลือกตั้ง_ประธานกรรมการ_กรรมการ_ผู้ตรวจสอบ_ผ้แทนสมาชิก (03/10/2555)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี_ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง (03/10/2555)
ขั้นตอนการส่งเงินชำระหนี้ (03/10/2555)

<< Prev 1 2 [ 3 ] 4 Next >>

Copyright 2001 -

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด
เลขที่ 181 ถนนพิชิตรังสรรค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-1634-5, 0-4526-5748

- All Rights Reserved